nové video z výuky zhlédněte ZDE: http://youtu.be/lq-MNZoKHgw

Vážená paní ředitelko / pane řediteli mateřské školy, milí rodiče

Uvítali byste výuku angličtiny novou, moderní a zábavnou metodou?

Seznamte děti s angličtinou formou hry. 
Ve Vaší školce nabízíme pro děti hudební, pohybové a výtvarné hrátky s angličtinou.

Agentura Kids klade důraz na kvalitní výuku angličtiny  metodou Genki English a formou hry
s doprovodem profesionálně upravených písniček Super Simple Songs pro ESL kurzy (English as a Second Language)
Písničky jsou přizpůsobené k výuce anglického jazyka a snadno se pamatují, jak si můžete prohlédnout zde.
 

 

Používáme nové interaktivní a velmi efektivní výuky angličtiny. 
Jsme vybaveni obrázky, maňásky, interaktivními knížkami, padákem, vlastním PC 
a data-projektorem, který také využíváme při výuce. 
Snažíme se rozvíjet u Vašich dětí zdravé sebevědomí, 
víru ve své schopnosti, inteligenci, fantazii a kreativitu.
Minimální počet dětí pro zahájení kurzu je 10.

První hodina je vždy ZDARMA, jsou zváni i rodiče !
Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím neváhejte nás kontaktovat!
Ceny naleznete zde.

manažerka projektů
Eva Kořenská, tel.číslo 732 356 143 nebo e-mail

 

 • Provozní řád Agentury Kids v Mateřských školách

  Lektoři Agentury Kids jsou povinni dodržovat organizační požadavky Vaší školky:

  A) Zavazujeme se, že:

  - vždy přijdeme 10 minut před zahájením lekce
  - učebna bude navrácena ve stejném pořádku jako při převzetí
  - přebíráme zodpovědnost za Vaše děti

  B) Organizační požadavky:

  - kurzu se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené na základě podepsané a vyplněné přihlášky v MŠ, 
  se zaplaceným poplatkem za kurz.
  - výuky se mohou zúčastnit pouze zdravé děti.
  - rodiče budou seznámeni před zahájením kurzu s provozním řádem, metodikou výuky, 
  hygienickými a bezpečnostními zásadami na rodičovském sdružení, 
  které jim bude včas oznámeno po dohodě s vedením školky.

  C) Obecné zásady:

  - první hodina je zdarma a je vždy na začátku zahájení kurzu. 
  Rodiče jsou vítáni při této ukázkové hodině, kde se následně mohou rozhodnout o účasti na kurzu.
  - lekce probíhají pravidelně 1x týdně nebo 2x týdně, v daný den a hodinu (domluvené předem).
  - výuka je určena dětem od 2 let věku. Děti budou rozděleny do skupin podle věku.
  - lekce trvá 45 minut.
  - doporučujeme povolit lektorovi přístup do učebny asi 5 - 10 minut před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu.
  - začátek lekce je vždy dohodnut předem s vedením školky a nelze posunout.
  - prosíme, aby učebna byla před lekcí připravená. Zavazujeme se, že lektor odevzdá učebnu v takovém stavu, v jakém byla přijata.

  D) Pravidla kurzů a čerpání náhradních lekcí:

  - kurzovné je vždy placeno na začátku čtvrtletí a to buď hotově nebo převodem na účet.
  - v případě, že na kurzu chybí více než polovina přihlášených dětí, může být kurz po vzájemné dohodě mezi MŠ a AK zrušen a přesunut na 
  jiný náhradní termín. Prosím v případě zrušení lekce vedením MŠ, telefonicky informujte
  manažerku jazykových kurzů.
  - státní svátky, školní prázdniny nebudou přičteny k ceně kurzovného.
  - v případě zrušení lekce organizátorem kurzů máte nárok na náhradní hodinu po domluvě.

  E) Storno podmínky:

  - v případě ukončení kurzu před začátkem 3. lekce máte nárok na 80% z celé částky kurzovného.
  - v případě ukončení kurzu kdykoliv později nemáte nárok na vrácení kurzovného.

  Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Organizátor kurzů se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy a tento provozní řád. 

Tento provozní řád je nedílnou součástí přihlášky platné od 1. 10. 2010.

zpět nahoru
Agentura Kids  Kurzy  Pobyty  kontakt: +420 732 356 143, agenturakids@seznam.cz